Janda_bg
Zavodiste_bg
Mbroslink_bg

Otázky a odpovědi

Jaké jsou hlavní přednosti dražby? 
Nákup a prodej koně na dražbě skýtá řadu výhod, kvůli kterým ve vyspělých dostihových zemích prochází 90 procent plnokrevné populace dražebním ringem. Z hlediska prodávajícího představuje dražba unikátní možnost předvedení koně širokému spektru potenciálních zájemců z domova i zahraničí, pro kupce zase znamená šanci zhlédnout maximální počet koní na jednom místě a možnost srovnání. Konfrontace prodávajících a kupců přináší férové, tržní ceny. Výhodou veřejného charakteru dražby je také možnost nechat nabízeného koně kdykoli prohlédnout veterinářem. V neposlední řadě je dražba pro všechny zúčastněné strany prestižní záležitostí. Sehrává roli jedinečné prezentace chovu anglického plnokrevníka i špičkové společenské události.

Podle jakých pravidel probíhá Středoevropská dražba anglického plnokrevníka? 
Veškerá pravidla jsou uvedena v Dražebních podmínkách pro aukce v Pardubicích, které jsou součástí dražebního katalogu.

Co znamená název Středoevropská dražba? 
Každá větší dražba anglického plnokrevníka zákonitě láká také zájemce ze zahraničí a pardubická aukce má v tomto směru ambice oslovit i kupce a prodávající z okolních zemí. Mezinárodní charakter má už první ročník, na němž budou vedle domácích koní nabídnuti také plnokrevníci ze Slovenska a Polska. Účast na místě přislíbila také řada osobností dostihového sportu a chovu anglického plnokrevníka z dalších zemí.

Je možné prohlédnout si nabízené koně ještě před dražbou? 
Ano, prohlídka koní proběhne přímo na závodišti Pardubice v den dražby.

Je Středoevropská dražba anglického plnokrevníka jednorázovou akcí? 
Ne, aukce je pevnou součástí říjnového festivalu Velké pardubické a trvale obohacuje tuzemský dostihový provoz o komplexní dražbu dostihových koní na vysoké profesionální úrovni.

Čím se liší Středoevropská dražba anglického plnokrevníka od předchozích aukcí? 
Je první aukcí anglického plnokrevníka podle západoevropských standardů na území České republiky. Při sestavování dražebních podmínek bylo přihlédnuto zejména k dražebnímu řádu německého Baden Badenu, který představuje nejprestižnější akci tohoto druhu v regionu a ve srovnání s renomovanými dražbami v Anglii, Irsku, Francii či Spojených státech se nejvíce blíží tuzemským poměrům. Všeobecně respektovaná pravidla ze zahraničí samozřejmě musela být sladěna s českými reáliemi a právním řádem, zejména se zákonem o dražbách č. 26/2000 Sb. Středoevropská dražba anglického plnokrevníka se od předchozích aukcí na českém území liší také šíří záběru (od ročků přes koně v tréninku až po chovné klisny a skoky plemeníků).