Janda_bg
Zavodiste_bg
Mbroslink_bg

Velká pardubická dražba: Jak rozhýbat český trh

Je to zřejmě nejočekávanější dražba od roku 1989 v Česku. Když dva dny před Velkou pardubickou vstoupí do ringu na východočeském závodišti první z devětatřiceti nabízených koní ve Středoevropské dražbě anglického plnokrevníka, dost možná se začne psát nová kapitola v porevolučním úsilí o nastartování trhu s anglickým plnokrevníkem. Aukce, která se od hrstky svých předchůdců liší jak profesionálním zázemím, tak ambicemi, však musí nejprve překonat tradiční problém: podnítit zájem kupců, kteří si za poslední léta zvykli kupovat domácí koně neveřejně, přímo ze stáje a za cenu dohodou.
Pod dražbou, která už svým názvem evokuje snahu o širší záběr, jsou podepsáni bloodstock agent Tomáš Janda a Dostihový spolek Pardubice. Sedmadvacetiletému Jandovi, který v posledních letech působil v irském Coolmoru a s jehož postřehy se pravidelně setkávají i čtenáři Turf Magazínu, se podařilo přesvědčit o své vizi řadu předních chovatelů a majitelů v zemi, mnozí další vyčkávají a do Pardubic přijedou v rolích pozorovatelů.
„Jedním z hlavních cílů, proč jsme do toho šli, je rozhýbat dosud neexistující trh. Fungující dražba je všude ve světě nedílnou součástí dostihového provozu a chovu anglického plnokrevníka, to u nás zatím chybí,“ konstatuje Janda.

Český Baden
Středoevropská dražba anglického plnokrevníka vnáší do hry dva nové prvky. Tím prvním jsou samotné místo a termín konání. Dva dny před Velkou pardubickou, v jediném období, kdy se na dostihový sport upírá celonárodní pozornost, a zároveň na závodišti, které je pojmem i pro tisíce diváků z Velké Británie, Irska či Německa. V kombinaci s geografickou polohou a špičkovým zázemím to všechno znamená výhodu, kterou dosud zřejmě žádná jiná dražba na českém území neměla.
Druhým podstatným faktorem jsou dražební podmínky, odpovídající běžným západoevropským standardům. Při jejich sestavování bylo přihlédnuto hlavně k dražebnímu řádu z Baden Badenu, který se ve srovnání s aukcemi v Anglii, Irsku a Francii nejvíce blíží tuzemským poměrům. Německá předloha samozřejmě musela být sladěna s českými reáliemi a právním řádem, zejména se zákonem o dražbách č. 26/2000 Sb. Dražit se bude od nuly a klíčovou roli sehrají rezervní ceny.
„Pro nás s Dostihovým spolkem je zásadní, aby dražba byla organizačně dobře zvládnutá. Aby to byla dražba, na které se bude dát do budoucna stavět,“ konstatuje Janda. „Pro všechny zúčastněné to je svým způsobem zkouška, a tak od prvního ročníku neočekáváme žádný výdělek. Počet prodaných koní je důležitý a uděláme všechno pro to, aby byl výsledek po této stránce uspokojivý, ale těžko předjímat…“
Nedalo se čekat, že první ročník nabídne potenciálním kupcům derby-vítěze či koně startujícího o dva dny později ve Velké pardubické, se složením letošní nabídky nicméně panuje spokojenost. Zastoupeni v katalogu jsou Hřebčín Napajedla, Vítězslav Vanda, hřebčín Střelice či stáj Wrbna Racing, mezinárodní kolorit vytvářejí koně ze Slovenska a Polska. Navíc se podařilo naplnit původní záměr mix dražby a vedle ročků a koní v tréninku budou nabídnuti také chovné klisny či nominace plemeníků.
Zřejmě nejdiskutovanějším nabízeným koněm je lot 31, roční ryzka Siran (Dashing Blade – Sečet Answer) ze stáje Wrbna Racing, mezi dalšími nabízenými ročky je například Starshire (Tribal Instinct – Silver Heart), polosestra klasicky umístěného Starfightera, dále Vapetina polosestra Vaxalta (Exaltation – Vakacia) či napajedelský Sherson (Rainbows for Life – Sherpa). Z koní v tréninku budou atraktivní zejména ti, kteří se představí bezprostředně po dražbě na pardubické dráze. Jedničkového dostihu dvouletých se má zúčastnit polská Katharsis (Generous – Krystal Tip), hitem překážkové sekce podle všeho bude talentovaný slovenský skokan Winix (Eternity’s Breath – Walking Girl). Ringem ale projdou také užiteční steepleři Hofrat (Winds of Light – Haiti) a Arctonika (Beccari – Arika), zcela na závěr se pak vydraží skoky Varadara a debutanta v chovu Scyrise.

Prezentace pro český chov
Pořadatelé za sebou mají intenzivní informační kampaň, během které se snažili tuzemské chovatele a majitele přesvědčit o svém pojetí aukce. „Kůň ze zahraniční dražby přichází do tréninku prakticky hotový a připravený, trenérům to často ušetří dva měsíce té nejintenzivnější práce. To je výhoda, kterou zatím mají importovaní koně v očích řady trenérů, “ konstatuje Janda.
„Nepřítomnost dražby na úrovni v Česku nutí chovatele prodávat ze stáje a trh je prakticky nahodilý. I nejlepší ročci zde stojí zhruba stejné peníze a v Česku tak nefunguje to, čím se vyznačuje trh s anglickým plnokrevníkem v jiných zemích. Tam je nejvyšší kvalita k dostání za astronomické sumy a zbytek za průměrnou nebo ještě nižší cenu.“ dodává.
Janda je přesvědčen, že dobře provedená dražba do budoucna tuzemským kupcům ukáže, že v Česku jsou k dostání koně na stejné úrovni, za kterou se v Baden Badenu platí i 15 nebo 20 000 eur. „Majitel přijede na zahraniční dražbu a vidí toho koně dokonale připraveného. To dělá strašně moc, koně se na dražbě leckdy změní o 100 procent. U nás někdy kupec vidí polovičního koně – přitom kdyby byl připravován dva měsíce na dražbu, často by vypadal stejně jako ti v zahraničí.“

Často kladené otázky

Jaké jsou hlavní přednosti dražby?
Nákup a prodej koně na dražbě skýtá řadu výhod, kvůli kterým ve vyspělých dostihových zemích prochází 90 procent plnokrevné populace dražebním ringem. Z hlediska prodávajícího představuje dražba unikátní možnost předvedení koně širokému spektru potenciálních zájemců z domova i zahraničí, pro kupce zase znamená šanci zhlédnout maximální počet koní na jednom místě a možnost srovnání. Konfrontace prodávajících a kupců přináší férové, tržní ceny. Výhodou veřejného charakteru dražby je také možnost nechat nabízeného koně kdykoli prohlédnout veterinářem. V neposlední řadě je dražba pro všechny zúčastněné strany prestižní záležitostí. Sehrává roli jedinečné prezentace chovu anglického plnokrevníka i špičkové společenské události. 

Podle jakých pravidel probíhá Středoevropská dražba anglického plnokrevníka? 
Veškerá pravidla jsou uvedena v Dražebních podmínkách pro aukce v Pardubicích, které jsou součástí dražebního katalogu. 

Co znamená název Středoevropská dražba? 
Každá větší dražba anglického plnokrevníka zákonitě láká také zájemce ze zahraničí a pardubická aukce má v tomto směru ambice oslovit i kupce a prodávající z okolních zemí. Mezinárodní charakter má už první ročník, na němž budou vedle domácích koní nabídnuti také plnokrevníci ze Slovenska a Polska. Účast na místě přislíbila také řada osobností dostihového sportu a chovu anglického plnokrevníka z dalších zemí.

Je možné prohlédnout si nabízené koně ještě před dražbou?
Ano, prohlídka koní proběhne přímo na závodišti Pardubice v den dražby 10. října 2008 od 11:00, samotná dražba pak začíná ve 14:00 hodin.

Je Středoevropská dražba anglického plnokrevníka jednorázovou akcí?
Ne, letošní první ročník má být počátkem nové tradice. Aukce by se měla stát pevnou součástí říjnového festivalu Velké pardubické a trvale obohatit tuzemský dostihový provoz o komplexní dražbu dostihových koní na vysoké profesionální úrovni. Více informací, dražební podmínky a katalog najdete na webu www.jandabloodstock.cz/drazba

Jak začínali jiní
Synonymem dražby v českém prostředí stále zůstávají aukce ročků v Napajedlích. První ročník se konal v roce 1888, kdy majitel hřebčína Aristeides Baltazzi nabídl týden po rakouském derby 7 ročků. Prodáni byli všichni, průměrná cena činuila 2008,60 zlatých. Nejdražší hnědku Pásztor – Fantasie vydražil A. Apponyi za 3050 zlatých. Napajedelské aukce se ještě v dobách c. a k. monarchie vyvinuly ve společenskou událost prvního řádu a synonymum chovatelského úspěchu. Jejich tradice přetrvala i během první republiky, protektorátu i komunistické totality. V 50. letech ji přerušilo zestátnění celého dostihového provozu, v němž byli napajedelští roččci úředně přidělováni komisí ministerstva zemědělství jednotlivým plemenářským podnikům a státním chovům. Po reorganizaci čs. turfu v roce 1967 došlo i k obnovení dražeb, které pak přetrvaly až do začátku 90. let. Nejvíce aukcí se konalo v Napajedlech, v době první republiky ale byly několikrát přesunuty i na závodiště Velká Chuchle a Karlovy Vary. 

Připravil Martin Cáp pro TURF magazín